Terug naar de beginpagina Clubinformatie mahjongclub De Vier Winden - Loon op Zand - 2017
Speelavonden:

Open avond, vrij spelen:

Iedere 2e woensdag van de maand is er de mogelijkheid voor iedereen om kennis te maken met het Mahjongspel, om het te (leren) spelen of om zo maar een kijkje te nemen. Plaats en tijd: Café van Brasserie De Kiosk (tel.0416361621), Oranjeplein, Loon op Zand. 20.00 uur.

Instructieavonden nieuwe leden:

Voor nieuwe leden die competite willen gaan spelen kan een aparte instructiebijeenkomst georganiseerd worden.

Competitie-avonden: Iedere 1e en 3e woensdag van de maand wordt er door de clubleden onderling competitie gespeeld. Met ingang van seizoen 2015/2016 is er 1 competitieronde die loopt van september t/m juni. Plaats: Bovenzaal De Kiosk, Oranjeplein. Aanvang competitie 20.00 uur, aanwezig zijn: 19.45 uur. De stand van de competitie is op de website te raadplegen.
Spelregels: Er wordt gespeeld volgens de "Chinese Regels", officieel genaamd Mahjong Competition Rules (MCR). Meer over spelregels, zie de spelregelpagina.
Toernooien:
Open Loons Kampioenschap: Aan het eind van het seizoen wordt het Open Loons Kampioenschap gehouden. Deelname staat open voor iedereen. Er wordt gestreden om een Wisseltrofee, die in 2016 werd gewonnen door Peter Flohr.
Uitwisselingstoernooien:

Sinds 2005 wordt jaarlijks een uitwisselingstoernooi gehouden met Mahjongvereniging De Negen Poorten uit IJsselstein en Mahjongclub De Oase, ook uit IJsselstein. Het toernooi wordt op een zaterdag gehouden. Zie de agenda voor de juiste speeldatum.

In 2013 is er voor het eerst een uitwisselingstoernooi geweest met Mahjonggezelschap Schoon Spel uit Oss/Berghem. Ook dat is een jaarlijks terugkerend toernooi geworden. In 2017 is Loon op Zand aan de beurt om te organiseren.

Overigen toernooien: Via de website van de Nederlandse Mahjong Bond is de toernooikalender te raadplegen. Deelname aan toernooien staat vrij voor leden van de Mahjong Bond.
Clubgegevens:
Lidmaatschap:

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 40,= per kalenderjaar. Dit bedrag wordt besteed aan contributie van de Mahjong Bond, zaalhuur, organisatie van kampioenschappen en toernooien en het aanschaffen van Mahjongspellen voor de club. Het lidmaatschapsformulier is hier te downloaden.
Het contributiejaar loopt van januari t/m december. Besluit men op een ander moment in het jaar om lid te worden, dan betaalt men uiteraard slechts contributie over de dan nog resterende maanden van dat kalenderjaar.

De Mahjongclub heeft een zgn. DOE-pas regeling met de Gemeente Loon op Zand, wat betekent dat houders van een dergelijke pas 50% korting krijgen op de contributie. De overige 50% nemen de gemeente (25%) en de club voor hun rekening.

In het clublidmaatschap is het lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond inbegrepen. Leden van de Mahjong Bond kunnen deelnemen aan toernooien die door de Mahjong Bond of de daarbij aangesloten Mahjongclubs worden georganiseerd. De leden ontvangen 4x per jaar het Mahjong Magazine, het blad van de Mahjong Bond.

Beëindiging lidmaatschap: Wilt u het lidmaatschap van de mahjongclub met ingang van een nieuw kalenderjaar beëindigen, dan gelieve u dit uiterlijk 30 november daaraan voorafgaand door te geven aan de penningmeester Bert Jansen, tel. 0416361468
Contactgegevens: Bert Jansen, penningmeester, tel. 0416361468
Ed Woons, competitieleider, tel. 0416277371
algemeen contactadres: Nanny Verheijen, tel. 0416362777, info@mahjongclubdevierwinden.nl