Terug naar de beginpagina Clubnieuws 2007
NK Mahjong NTS, 6 oktober in Rotterdam
We waren weer van de partij, met 5 spelers dit keer: Ed en Henny Woons uit Waalwijk, Marijke Plasmeijer, Peter Flohr en Nanny Verheijen uit Loon op Zand. Er waren in totaal 56 spelers die in 8 ronden streden om het kampioenschap. Afgaand op het aantal deelnemers lijkt de belangstelling voor de Nederlandse Toernooiregels af te nemen: in 2005 deden er 80 deelnemers mee en in 2006 waren het er 72 en nu dus 56. Een ding was daarmee al zeker: Ed en Peter zouden hun resultaat verbeteren: zij waren vorig jaar resp. 57e en 65e.
Van de Vier Winden-spelers was het Marijke die na de eerste ronde met 2312 punten het hoogst op de ranglijst stond. Henny moest het in die ronde het meest bezuren: zij besloot haar eerste 4 spellen met -3808 punten. De andere 3 begonnen eveneens met een - zij het beperkt - negatief saldo. Na 4 ronden stonden Ed en Peter resp. op de 27e en 28e plaats, zij besloten 2 van de 4 rondes positief. Marijke was helaas uit de top verdwenen, zij besloot de 4e ronde met -2942 punten, waardoor zij op de 30e plaats terechtkwam. De 42e en 48e plaats waren resp. voor Nanny en Henny, die beiden maar 1 ronde positief afsloten.
Maar toen kwam de 5e ronde met een geweldige score voor Peter: hij behaalde in die ronde als Oost een mahjong van iets meer dan 1900 punten, waardoor hij de ronde eindigde met 11046 punten. Hij stond daarmee gelijk op de 3e plaats. Ook Marijke had het geluk aan haar zijde, met 1348 punten steeg zij weer naar de 21 plaats. Ed klom ook omhoog, naar de 24e plaats. Nanny naar de 40e, en met -1040 in deze ronde zakte Henny naar de 53e plaats.
Voor Peter was het natuurlijk zaak zijn positie vast te houden die laatste 3 ronden. En dat is geweldig goed gelukt: hij eindigde het kampioenschap als veruit de beste Vier Winden speler op de tweede plaats. Ook Marijke heeft het heel goed gedaan: zij eindigde op de 17e plaats. Ed verbeterde zich ook enorm: vorig jaar 57e en nu op de 31e plaats. Zijn doel om in de plus te eindigen heeft hij helaas ook dit keer niet gehaald. Nanny en Henny strandden resp. op de 47e en 49e plaats.
Eindstand en meer foto's zijn binnenkort te zien op de website van de ENMV en/of op de website van mahjongnews.com.
Onze conclusie: we hebben ons weer kostelijk vermaakt met een hele dag Mahjong spelen en we zijn ontzettend trots op de 2e plaats van Peter! Volgend jaar weer, noteer al maar vast: 1e zaterdag in oktober 2008!
Mahjongen in Tilburg
De open avonden die we in het voorjaar in Tilburg hebben gehouden hebben toch wel wat enthousiaste spelers opgeleverd. Een aantal ervan speelt ook regelmatig in Loon op Zand mee. Gerda van de Wetering en Dorien Hol hebben voor het komend seizoen een aantal open avonden vastgelegd in wijkcentrum De Nieuwe Stede aan de Capucijnenstraat 165, in de buurt van het Korvelplein. Kijk bij de agenda voor de speelavonden. Meespelen? Dan graag even melden bij mahjong-tilburg@live.nl. Zelf spel meenemen is dan wel gewenst.
Mahjongavonden in november en december
Begin november gaat De Kiosk verbouwd worden, daarom steken we dan de weg over en gaan een keertje spelen in de foyer van De Wetering. Afspraken hierover zijn bijna rond, nader bericht volgt. In december valt de 1e woensdag op 5 december, wellicht een datum dat er voor een aantal mensen andere dingen te doen zijn. Om die reden mahjongen we in december op de tweede woensdag, nl. 12 december.
Toernooi De Negen Poorten IJsselstein 15 september 2007
Twee Vier Winden-spelers hebben hun eerste ervaring opgedaan met het spelen op een toernooi volgens de Mahjong Competition Rules: Rhea Flohr en Nanny Verheijen. De hele dag Mahjong spelen over 4 ronden van 90 minuten - ongeveer 40 spellen - heeft geresulteerd in een 54e plaats voor Rhea en de 40e plaats voor Nanny. Bij 80 deelnemers niet iets om je voor te schamen. Het was in ieder geval weer een bijzonder leuke ervaring.

Een van de verschillen met een toernooi volgens de Nederlandse Regels is de puntentelling. Er wordt gewerkt met zgn. tafelpunten. Begin en einde van iedere ronde werd met een ferme gongslag aangegeven. Op het moment dat de gong gaat voor het einde wordt het spel onmiddellijk gestaakt en de eindstand opgemaakt. Per tafel worden de tafelpunten als volgt verdeeld: degene met de hoogste score krijgt 4 punten, degene met de daaropvolgende score 2 punten vervolgens aflopend van 1 punt naar 0 punten voor degene met de laagste score. Spelend op 20 tafels zijn er na de eerste ronde dus 20 personen met 4 punten, 20 met 2 punten, etc. De ranglijst wordt gevormd door de tafelpunten gecombineerd met de feitelijke score.

De Vier Winden-spelers begonnen beiden redelijk gunstig: 2 tafelpunten over de 1e ronde, met een score van 31 punten voor Rhea en van 82 voor Nanny. De tweede ronde verliep zeker voor Rhea minder glorieus: 0 tafelpunten, score -194. In de 3e ronde kwamen er 4 tafelpunten achter haar naam staan, met een score van 186, zij trok een paar keer zelf de winnende steen, wat steeds een flink puntenaantal opleverde. Helaas werd dit in de 4e ronde bijna teniet gedaan door een score van -139 en geen tafelpunten. Nanny kon in de 2e ronde nog 1 tafelpunt vergaren, zij het met een negatieve score: -41, maar de 3e ronde werd een deceptie: 0 tafelpunten, score -172, een gevolg van de 30 strafpunten voor het claimen van een valse Mahjong! De vierde ronde was er een van vele malen Hu: 4 tafelpunten, score 122. Het een en het ander bij elkaar optellend kwamen wij uit op een eindstand voor Rhea van 6 tafelpunten, score -139 en Nanny 7 tafelpunten, score -9. Winnaars waren: Riek Strik (14 pnt.; 518), Desiree Heemskerk (14 pnt.: 387) en Robert Rijnders (14 pnt.; 230). De complete uitslag is te lezen op de website van De Negen Poorten. Het was een leuk en goed georganiseerd toernooi met aan het eind zelfs een verrassend optreden!
Open Loons Kampioenschap Mahjong 2007 - 6 juni
Uiteindelijk waren er toch - net als vorig jaar - weer 20 deelnemers die zich woensdagavond vol spanning en goede moed aan het Mahjongspel zetten. Er werden 8 spellen gespeeld, verdeeld over 2 ronden. In de eerste ronde werd op tafel 2 de enige limiet (2000 punten) van de avond gehaald: Jan Nawijn scoorde in het laatste spel, met de rode lat, zo'n geweldig "dure" Mahjong dat zijn tafelgenoten daar de rest van de avond niet meer overheen kwamen. Het is aan de eindscores af te lezen... Lilian van der Net sleepte daar nog wel 2 Mahjongs in de wacht en Nanny Verheijen eenmaal. Op tafel 1 werd 2 keer remise gespeeld en de 2 overige spellen werden door Cees Doodeman gewonnen. Marijke Plasmeijer en Els van Dijck verdeelden de Mahjongs op tafel 3, beiden 2 keer. Ook op tafel 4 was het 2 keer remise, de winst van de andere 2 spellen ging naar Hans van der Net en Rhea Flohr. Harry de Weert had op tafel 5 een erg gelukkige ronde: daar werd 3 keer uitgespeeld en hij haalde 3x Mahjong! Alma Verdaasdonk scoorde een van de spellen nog aardige punten met wachtende tweelingen.
peinzen hoort er bij Mahjong voor Els? Of voor Marijke?

Na kennis genomen te hebben van de tussenstand gingen sommigen met gemengde gevoelens de 2e ronde in: zou er nog iets te verbeteren zijn aan de stand? Ed Woons - vorig jaar minder gelukkig - maakte in de 2e ronde aan zijn tafel in ieder geval 2x Mahjong. Hans van der Net nam de andere 2 voor zijn rekening. Harry en Els, die bij hen aan tafel zaten, hadden het nakijken. Op tafel 2 werden de Mahjongs eerlijker verdeeld: Josť van Laarhoven, Sophie Drenth, Hennie Woons en Peter Flohr namen er elk een voor hun rekening. Op tafel 3 was Nanny 2x de gelukkig. Rhea en Cees haalden ook een keer Mahjong, Loes Bruijns betaalde het gelag. Twee keer remise op tafel 4 en de Mahjongs werden behaald door Lisette van der Pas en Lilian van der Net. Op tafel 5 deed Marijke weer een keer goede zaken en ook Mar Sliedrecht kon het woord "Mahjong" laten vallen. Ook aan deze tafel 2 remises.

En voor dat je het weet is de 2e ronde ook al weer gespeeld en is er een einde gekomen aan weer een leuke Mahjong-avond. Dan is het wachten alleen nog op de einduitslag. En die is om meerdere redenen toch weer heel aardig. Na de 1e ronde was het al wel duidelijk: de 1e plaats was en bleef voor Jan met 11.372 punten! Dertien van de 20 spelers eindigden in de min. Als eerste met een positieve stand staat Cees op de 7e plaats met 36 punten. Op 6 staat Ed met 744 punten. Cees en Ed zijn ten opzichte van vorige jaar beiden 10 plaatsen gestegen! Harry, bij de tussenstand nog op de 2e plaats, komt op de eindlijst op de 5e plaats terecht. Ook hij verbetert zich ten opzichte van vorig jaar. Hans van der Net, voor het eerst deelnemer aan het kampioenschap, sloot zijn beide ronden positief af en behaalde de 4e plaats. Rhea, winnaar van vorig jaar, werd 3e. En voor Marijke, zekere speler als zij is, was traditiegetrouw weer 2e plaats weggelegd! In de onderste regionen zijn vooral de tafelgenoten van Jan uit de eerste ronde te vinden: Sophie (20), Nanny (18) & Lilian (17). Loes, die bepaald geen succesvolle avond had, belandde op de 19e plaats.
de poedelprijs de blij lachende winnaar
Sophie kwam in aanmerking voor de poedelprijs..... en voor Jan waren de eer, de oorkonde en de bloemen.
Complete ranglijst met scores is te vinden op de uitslagpagina. Meer foto's, met dank aan Peter en Florien, op mijn album.nl.
Tot in het nieuwe seizoen, al of niet met de Chinese regels, al of niet in competitieverband. Nader bericht volgt!
Het Uitwisselingstoernooi met IJsselstein - 10 maart 2007 - De Kiosk
Jammer, het is al weer achter de rug, een hele heerlijke dag Mahjongen. Vanuit IJsselstein waren er 17 Mahjongers gekomen en wij waren met 15 spelers. Aan 8 tafels werd over 4 ronden geconcentreerd gespeeld, meestal heel ontspannen, soms op het scherp van de snede. Mooie spellen zijn er gemaakt, met minder mooie gevolgen voor tafelgenoten.... De conclusie was algemeen: het was een leuk en gezellig toernooi.
geconcentreerd spel meestal heel ontspannen
Het kleine smetje zat aan het eind: na de prijsuitreiking met 3 hoog scorende IJsselsteinse dames bovenaan, leek de eindstand - bij nadere bestudering - niet te kloppen. Chris Janssen merkte het op: had Florien niet een geweldige klapper gemaakt in de laatste ronde? En zou ze dan maar zo weinig punten hebben behaald?? De tafelkaarten erbij gehaald en ja, achter de lijnen bleek nog een tweetje te staan, in plaats van 179 was haar puntenaantal 1792! Als je dan Oost bent is het duidelijk dat haar eindstand een gigantische sprong maakte: ze stond als 7e op de lijst, maar nu prijkte ze bovenaan met 11784 punten. Tsja, dan sta je als organisatie een beetje met je handen in het haar: aan Jack'lien Pilgram was de 1e prijs al overhandigd. Zowel Jack'lien als Florien vatten het geheel zeer sportief op. Jack'lien overhandigde onmiddellijk haar bloemen aan Florien, (waarna Harry onmiddellijk naar de winkel rende om een nieuwe bos voor Jack'lien te halen).
Jack'lien geeft haar bloemen aan Florien In de definitieve einduitslag zijn de eerste 4 plaatsen voor:
1. Florien Loth: 11784 punten
2. Jack'lien Pilgram: 8780 punten
3. Gemma Lamers: 8698 punten.
4. Eline West: 8086 punten.

Hekkensluiters, lantaarndragers, hoe je ze wilt noemen - waren Lenie Janssen, Peter Flohr & Chris Janssen, met respectievelijk -7420, -8420 en -8570 punten.
De complete eindstand met scores per ronde zijn te vinden op deze pagina. De foto's die Peter Flohr maakte zijn hier te bekijken.de winnares de 3 andere winnaressen
Clubnieuws uit 2006 is hier vastgelegd.